fbpx

Den lilla, trygga och lugna skolan

I fina Stocka, vid Hälsinglands norra kust, hittar du Stocka Skola, en trygg och liten F–6-skola där alla känner alla. Skolan drivs sedan 1998 som friskola, av Stocka Skola Ekonomisk Förening.

Stocka Skola

Stocka Skola har funnits sedan 1870-talet och drivs sedan 1998 som friskola. Skolan ligger i en naturnära skolmiljö, nära både skog och hav, vilket utnyttjas mycket i undervisningen. I dagsläget går cirka 30 elever i skolan, från förskoleklass till årskurs 6. Skolan har egen skolskjuts som i dagsläget hämtar barn från Hudiksvall i söder, till Gnarp i norr.

Tack vare att skolan är liten och erbjuder åldersintegrerade klasser får eleverna individanpassad undervisning på riktigt. Alla känner alla och barnen lär sig tidigt att samarbeta – inte bara inom sin årskull utan tar ansvar för att alla ska känna sig sedda och trygga på skolan.

Stocka Skola drivs av en ekonomisk förening där styrelsen består av sju ledamöter som alla jobbar ideellt. Skolan är skattefinansierad med skolpeng och alla barn i Nordanstigs kommun är försäkrade dygnet runt oavsett om det är kommunala- eller friskoleelever.

Skolan har en mycket aktiv föräldraförening som hjälper till att sätta guldkant på elevernas tillvaro. Eleverna åker exempelvis på en skolresa varje år. De åker även till Hassela för slalom, bad och pulkaåkning.

Förskoleklass

I förskoleklassen läggs grunden för de fortsatta skolåren. Lek och skolarbete varvas. Barnen arbetar mycket med bild, musik, ramsor, sagor samt läs- och skrivförberedande övningar.

Årskurs 1–3

I de yngre åldrarna fokuserar vi mycket på den språkliga medvetenheten och läs- och skrivinlärning. Vi vill ge eleverna en god grund och befästa baskunskaperna tidigt.

Årskurs 4–6

Liksom i de yngre klasserna arbetar eleverna såväl klassvis som åldersintegrerat i de olika ämnena och eleverna har varsin dator för att använda i skolarbetet.

Fritidshem

Även fritidshemmets aktiviteter styrs av läroplanen. Via lek, läxhjälp och olika aktiviteter väver man ihop kunskap från skolans olika ämnen. Fritids är flexibla med öppning och stängning.

Egen skolskjuts

Vi erbjuder hämtning och lämning varje dag med vår egen minibuss, i samband med våra skoltider, gäller för alla årskurser. 

Mycket tid per elev

Tack vare små klasser och hög lärartäthet får alla barn uppmärksamhet och möjlighet att utvecklas utifrån sina egna behov och förutsättningar. 

Naturnära

Stocka Skolas närhet till både skog och hav bjuder in till många aktiviteter utomhus, exempelvis bärplockning, skidåkning och skridskoåkning.

Alla känner alla

I dag går drygt 30 elever på skolan. Med små och åldersblandade grupper tillåts barnen mogna och utvecklas i sin egen takt.

Friskola – vad innebär det?

Det betyder att skolans huvudman inte är kommunen, utan i vårt fall är det en ekonomisk förening, där styrelsen är demokratiskt vald. Föreningen har inget vinstintresse – allt eventuellt överskott kommer alltid eleverna tillgodo, i form av: först och främst mer personal, mer/bättre/intressantare läromedel, utrustning på skolgården och roliga aktiviteter såsom badresa, skidresa etc. Vi har samma pedagogiska inriktning som den kommunala skolan i Nordanstig. Vi har samma läroplan som övriga svenska skolor har, dvs lgr 11. Vi har genomgått STORA inspektioner av Skolverket åren 1999, 2006 och 2011. De få saker som Skolverket har haft påpekanden om, har vi åtgärdat och Skolverket har godkänt dessa.

Vår personal

Det är vi som tar hand om dina barn! På skolan arbetar totalt nio personer, där de ansvariga lärarna för årskurs f-6 är legitimerade.
För elevhälsa och specifika ämnen, exempelvis träslöjd, utnyttjas extern personal.

Kristina Bodén

Rektor och lärare i årskurs 4⁠–⁠6

Kristina har jobbat på skolan sedan 1999. Hon är legitimerad grundskollärare 1⁠–⁠7, sv/so och har lärarlegitimation med behörighet i alla ämnen förutom slöjd och hemkunskap. I vissa ämnen även högstadiet. Har behörighet även för Förskoleklass. Har arbetat i över 20 år som lärare.

Helena Nordin

Lärare i årskurs 1-3

Helena har jobbat på skolan sedan 2021 och är leg. lärare åk 1–7 Sv/So. Hon har arbetat som lågstadielärare i 13 år och rektor i 5 år. Dessförinnan har hon bland annat jobbat med formgivning i Australien.

Jag bor i Gnarp med sambo, två barn och en katt och roar mig på fritiden med att spela teater, baka och att inreda mitt hem.

Helena Hansson

Lärare i förskoleklass

Johanna Bjelmehag

Fritidshem och resurs

Johanna har jobbat på skolan sedan 2016. Hon är utbildad kock och har jobbat många år inom främst olika kommunala kök. Johanna jobbar på fritidshemmet, är resurs och är ansvarig för hemkunskap.

Jag bor i Stocka och har tre barn som går eller har gått på skolan.

Natalya Krom

Fritidshem och lokalvård

Natalya kommer från Kazakstan och har bott i Stocka i 16 år. Natalya har jobbat på fritids och med lokalvård på Stocka Skola i 5 år. 

På fritiden tycker Natalya om att spela teater, piano, att cykla och att åka skidor. Hon har fem barn som alla har gått på Stocka Skola.

Mattias Lundin

Idrott, historia, geografi och resurs

Mattias är 29 år och har jobbat på Stocka skola sen 2016. Hans ansvarsområden är köket vid lunch, geografi, historia &ochidrott i åk 4-6 men även resurs i olika ämnen i åk F-6.

Mattias gillar att spela dataspel och träna på gym. Han har själv gått på Stocka skola och trivdes mycket bra speciellt då det är en mindre skola med små grupper.

Carina Lindgren

Kurator

Anna-Carin Modin-Hedström

Specialpedagog

Referenser

Vad tycker våra elever och föräldrar?

Kontakta oss

Är du intresserad av att veta mer om vår fantastiska skola? Välkommen att höra av dig till oss!

Stocka Skolas hemsida är sponsrad av

Stocka Skolas hemsida är
sponsrad
av

Rimfrost Digital AB är en liten reklambyrå som håller till i Stocka.

Vi erbjuder allt från enklaste logotyp till helhetslösningar med trycksaker, webbsidor och digital marknadsföring.

Besök gärna vår hemsida: https://rimfrostdigital.se

Stocka Skola sponsras med pellets av

Stocka Skola 
sponsras 

med pellets av
Stocka Emballage är ett familjeföretag som håller till i Stocka som tillverkar bland annat engångspall, emballage och pellets.
© 2020 Stocka Skola